โน๊ตบุ๊ค

เมาส์เพื่อสุขภาพ ใช้งานได้ง่าย

เมาส์เพื่อสุขภาพ

เมาส์เพื่อสุขภาพ การนั่งทำงานด้วยท่าที่ไม่ถูกต้อง เช่น การนั่งหลังค่อม การวางมือ วางศอก หรือการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับสรีระ